Oandu veski

From Weskiwiki
Revision as of 17:14, 9 September 2019 by Udu Elmar (Talk | contribs) (Created page with " ==Nimed== Veski tänapäevane levinuim nimekuju on ''' Oandu veski '''. Paralleelnimi ''' Oandu vesiveski'''. Kohalikus kõnepruugis ka Oondu veski või Uhan...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Nimed

Veski tänapäevane levinuim nimekuju on Oandu veski . Paralleelnimi Oandu vesiveski. Kohalikus kõnepruugis ka Oondu veski või Uhandu veski.

Veski oli/on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahu- ja saeveskisaksa k. Owando MühleAsukoht

Veski asukoht, aadress: Lääne-Viru maakond , Vihula vald , Oandu küla , Saare ja Veski kinnistud .

Asumi kood: 5575.

Kinnistu nr 88703:001:0286/0285 ; eraldiseisev veskikinnistu ;; kasutustüüp: aktiivses kasutuses. Kaugus Rakverest linnulennult : 29 km.Vanema haldusjaotuse järgi Virumaa , Palmse vald (1922 a.) või ka Haljala kihelkond , Oandu mõis (kuni 1917).59.565176,26.103981 Asukoht Google kaardil N: 59.565176 E: 26.103981


[ http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=618252.8747452,6604515.9154756,619582.9528702,6605334.2748506&punkt=618924.7497452,6604937.7904756 Asukoht Maaamet kaardil X: 6592465 Y: 677991 ]


Vesikondlik paiknemine: Altja jõgi , veekogu kood: vee1076600 , umbes selle alamjooksul . Jõe suubla või eesvool: Vergi laht =>> Soome laht


Tehniline teave