Varangu veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

veski-hüdroelektrijaam Virumaal

ka Varangu Veskikants või Tammi veski veski Selja jõel.

Noorema rauaaja (9.-13.saj.) linnus, samasse rajati 1946-47. a. hüdroelektrijaam


N: 59:29.252415

E: 26:19.66804