Vanaveski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Vanaveski mõiste weskiwikis viitab traditsioonilisele, pikaajalise pärandkultuurilise taustaga veskikohale. Vanaveskeid eristati teistest veskitest juba Eesti Wabariigi algusaegadel:

... Balti Eraõiguse Seadus - BES $$ 700 ja 704 ... ette nähtud ja mis tähendab seda, et veski veekogu naabrimaade omanikud peavad sallima seda olukorda, millistel vana veski on inimpõlve kestel tegutsenud ja neil ei ole Õigust nõuda nende nähtuste kõrvaldamist veskiomanikult, mis tingitud veepaisu hoidmisest 1864. a. kõrgusel.