Tuuleveski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

tuuleveski on arvatavalt XX sajandi algul kasutusse tulnud sünonüüm sõnale tuulik sidumaks erinevaid jahvatusmeetodeid jõuallika tüübi järgi.

tuuleveski = tuulik

WeskiWikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit ja sõna "veski" tähistab vesiveskit.


Ülevaade vikipedias Eesti tuulikutest

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_windmills_in_Estonia