File list

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
19:42, 30 April 2018 Sõmeru veski04 t.jpg (file) 2 KB Riho   1
10:54, 17 November 2015 Weski icon.png (file) 6 KB Ain Laidoja   1
11:12, 18 November 2015 Triipuse1930.jpg (file) 22 KB Riho   1
21:32, 25 February 2011 Pisikelogo.png (file) 24 KB Riho   1
17:24, 26 February 2011 Koniveski2.jpg (file) 24 KB Hill-Mill-Billy Koni tuulik Puhjas 1920-tel 1
11:38, 18 November 2015 Ramsi.jpg (file) 27 KB Riho   1
14:58, 4 November 2015 Kamari veski pais.jpg (file) 45 KB Uduelmar   1
21:24, 30 April 2018 Someru1933.JPG (file) 56 KB Riho   1
17:23, 26 February 2011 Koniveski4.jpg (file) 72 KB Hill-Mill-Billy Rehnung 1
19:02, 24 February 2011 Meltsiplaan.jpg (file) 74 KB Veski Skeem Meltsiveski tartus, 2 sajandit tagasi 1
16:54, 4 February 2016 Kostielmehvarjad.jpeg (file) 77 KB Ain Laidoja   1
19:12, 4 October 2017 Illieam.JPG (file) 78 KB Riho Ajapaik.ee / MUIS.ee Illi vesiveski, vaade, EAM Fk 9016, Eesti Arhitektuurimuuseum. https://ajapaik.ee/foto/126752/ http://muis.ee/museaalview/2636033 1
11:58, 26 February 2011 Uurivad asja.jpg (file) 82 KB Riho   1
14:04, 26 February 2011 Joon 6 ramsi.jpg (file) 82 KB Riho   1
21:10, 31 August 2016 Matuveskipilt.JPG (file) 83 KB Riho   1
17:24, 26 February 2011 Koniveski3.jpg (file) 84 KB Hill-Mill-Billy Meister Morgeni kiri 1
18:03, 8 February 2015 Tiigiveski.jpg (file) 85 KB Riho   1
16:43, 4 February 2016 Kostiturbiin.jpeg (file) 85 KB Ain Laidoja Foto: Urmas Roosmaa 1
20:11, 28 April 2018 S6merusild.JPG (file) 85 KB Riho   1
14:30, 11 July 2015 Tille86.JPG (file) 88 KB Riho   1
11:57, 26 February 2011 Sina teed seda.jpg (file) 89 KB Riho   1
22:45, 27 February 2011 Hellpais.jpg (file) 90 KB Riho Pais 1
20:24, 18 November 2015 Soova villaveski paisjarv heinaliste taustal.jpeg (file) 90 KB Ain Laidoja Foto: Karl Soldan 2
11:46, 26 February 2011 M6tlevad sygavalt.jpg (file) 94 KB Riho   1
20:02, 10 July 2015 Veski.jpg (file) 95 KB Riho   1
11:39, 26 February 2011 Mae juhatab sisse.jpg (file) 102 KB Riho   1
22:18, 19 August 2018 Pidula1971.JPG (file) 110 KB Riho   1
09:08, 16 November 2016 Ala-rouge pais.jpg (file) 110 KB Ain Laidoja Ala-Rõuge veejõujaam. Pildistas Katrin Jõgisaar, www. Bioneer.ee 1
17:36, 28 February 2015 Lutsu 20 saj.jpg (file) 113 KB Riho Lutsu veski 20.saj keskel, Muinsuskaitse fotokogu. 1
17:03, 12 April 2015 Ffarhiivist.jpg (file) 113 KB Riho Filmi- ja fotoarhiivi näidis 1
22:26, 27 February 2011 Hellenorm3.jpg (file) 114 KB Riho Üldvaade 1
09:47, 16 November 2016 Viitina veski.jpg (file) 118 KB Ain Laidoja http://www.ibun.ee/portfolio/viitina-hudroelektrijaama-rekonstrueerimine/ 1
16:19, 12 September 2015 Linnamae hydroelektrijaam teabetahvel.jpeg (file) 121 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja. 12.September.2015 1
11:59, 2 August 2017 Harjanurme veski paisjarv.jpeg (file) 129 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2017-07 1
19:30, 28 April 2018 Someru71.JPG (file) 131 KB Riho   1
01:02, 5 February 2015 Soansi plaan 1921.JPG (file) 133 KB Riho ERA.T.6.3.1867 lk3 1
12:29, 27 August 2014 Soodla hydroelektrijaam.jpg (file) 135 KB Ain Laidoja   1
19:26, 28 April 2018 Sõmeru veski ca1971.JPG (file)
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/home/virtualhost/weskiwiki/www/images/7/79/Smeru_veski_ca1971.JPG': gick-6.6.0/modules-Q16/coders/jpeg.la @ error/blob.c/OpenBlob/2489.
convert: unable to open image `/home/virtualhost/weskiwiki/www/images/7/79/Smeru_veski_ca1971.JPG': @ error/blob.c/OpenBlob/2489.
convert: missing an image filename `/tmp/transform_203e10acdb6c-1.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/2940.

Error code: 1
137 KB Riho   1
19:24, 15 September 2017 Lahmuse veski turbiin.jpeg (file) 139 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2017-09-15 1
10:12, 21 January 2016 VHraamat.jpg (file) 140 KB Riho   1
16:27, 12 September 2015 Linnamae turbiini propeller.jpeg (file) 142 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja. 12.September.2015 1
11:45, 5 July 2016 Jogehara eu.jpeg (file) 142 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2016-07-03 1
20:11, 25 October 2016 Patkyl.jpg (file) 143 KB Riho   1
14:28, 15 November 2016 Rouge ristivoolu turbiin.jpeg (file) 144 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2014-06 1
14:09, 18 July 2016 Tudulinna teabetahvel.jpeg (file) 147 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2016-07-14 1
17:09, 12 April 2015 Pplaan.jpg (file) 147 KB Riho   1
10:12, 21 January 2016 VHOhoone2.jpg (file) 147 KB Riho   1
21:27, 4 October 2015 Seidla tuulik.jpeg (file) 147 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja 2015-10-02 1
16:22, 12 September 2015 Linnamae turbiinid.jpeg (file) 148 KB Ain Laidoja Foto: Ain Laidoja. 12.September.2015 1
21:21, 4 October 2017 Illi70.jpg (file) 150 KB Riho MUIS: Illi vesiveski, vaade (EAM Fk 8916); Eesti Arhitektuurimuuseum; Faili nimi:FK8916F.jpg 1
First page
Previous page
Last page