Saarlasõ (Eiche) veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Nimi

Eiheveski, Eiche veski, Saarlase II veski.


Veski on saanud nime omaniku järgi: Eiche, Aleksander

Veski nimi asula järgi: Saarlase või murdeline Saarlasõ

Asukoht

Asukoht Google kaardil N:57.688718 E:26.890266

Maaameti kaardil: X:6397778 Y:672350Omanik aastal 1938 Aleksander Eiche Paralleelnimed Eiheveski, Eiche veski, Saarlase veski, Saarlasõ veski, Saarlase I (esimene) veski Võrumaa, Viitina vald, turbiin 12 hobujõudu, mis oli omaniku ehitatud, tehti püüli, lihtjahu, tangu