Poslovitsa veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Oletatav veskikoht kusagil Pühajärve idakalda lähistel.