Pidula mõisa veski

From Weskiwiki
Revision as of 19:42, 19 August 2018 by Riho (Talk | contribs) (Ajalugu)

Jump to: navigation, search
Pidula mõisaveski asukoht, Maaameti kaart


Nimed

Pidula mõisa veski on veski nimi Pidula mõisa järgi. Kõnekeelne nimekuju on Pidula veski ja Saaremaale omasem Pidula vesiveski. Sellise nimega eristatakse seda veskit Pidula Uueveskist ehk Pidula saeveskist.

Pidula mõisa veski on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahuveski.

Kohanime Pidula aluseks on pakutud sõna pidama = majandama ning pidu = talitee või sõjatee. Levinuima variandina tõlgendatakse nime pidal = pidalitõbi [1].


saksa k. Piddul Mühle

Asukoht

Pidula veski asukoht, tänapäevane aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Kallaste küla, Pidula kalakasvatuse kinnistul.

Vanema haldusjaotuse järgi: Saaremaa, Kihelkonna vald (1922) või ka Kihelkonna kihelkond, Pidula mõis (kuni 1917. a.)

Kuulub Pidula mõisakompleksi juurde ning asub mõisasüdamikust umbes 1,5 km kaugusel.


Asukoht Google kaardil N:58.413073 E:22.126908

Asukoht Maaamet kaardil X:6476270 Y:390538


Vesikondlik paiknemine: Odalätsi allikatest algava Veskijõe keskjooksul.


Ajalugu

Pidula vesiveski on üks vanimaid vesiveskeid Saaremaal [2]. See kuulub 16.sajandil ehitatud Pidula mõisa juurde ning asub mõisasüdamest umbes 1,5 km kaugusel. Vesiveski on märgitud ka 18. sajandi lõpust pärit Mellini atlase kaardile. 1809. a. kaardil on veskit kujutatud kaksikveskina, kus teine veski on kujutatud saeveski tingmärgiga. Veskihoone idakülje viiluväljas on kolm daatumit- 1809, 1904 ja 1938. Esimene aastaarv märgib olemasoleva hoone vanima ehitusjärgu ehk praeguse veskikoja valmimisaastat. Vanima, üheruumilise veski seadmete asetus oli tõenäoliselt analoogiline olemasolevate veskikivide asetusele. Lahtine vesiratas asus hoone lääneküljel, praeguse turbiini kohal. Tegemist oli altvoolu vesiveskiga. Aastaarv 1904 märgib veskikambri ehitamist. Viimane ehitusetapp aastal 1938 lisas veskihoone põhjaküljele kitsad möldriruumid. Ühtlasi vahetati hoonel algne roogkatus laastukatuse vastu, mis asendati nõukogude ajal eterniidiga. Veskihoone lõunaküljel on jälgitavad vanade vahelaetalade augud. Olemasolev vahelagi asub umbes 50 cm madalamal. Ümberehitus on ilmselt seoses veskisüsteemide moderniseerimisega 20.saj alguses. [3].

Pärimus

Tehniline teave

Lisalugemist

Fotod

Viited

  1. Eesti kohanimeraamat, Tallinn, 2016
  2. V.Raam, 1996
  3. "Saaremaa vesiveskid". 2009 a. L. Sepp https://weskiwiki.ee/index.php?title=SAAREMAA_VESIVESKID