Pais

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Pais on ehitis või rajatis veekogu lokaalse mahu paisutamiseks või voolureziimi reguleerimiseks.

Pais ja tamm on eri mõisted.

Paisutamisjuhend: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/paisutamisejuhend.pdf


Paisude kaardirakendus: Interaktiivne veeseire kaart