Difference between revisions of "Oandu veski"

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search
Line 52: Line 52:
 
==Hüdroelektrienergia tootmine==
 
==Hüdroelektrienergia tootmine==
  
Teadaolevalt pole selles [[veskis]] [[hüdroelektrienergia]]t toodetud.
+
Alates vähemalt 1938 aastast [[Category:Endine elektritootja ]]; võimsus pole teada.
 +
 
 +
==Ehitise info==
 +
 
 +
2 veskihoonet
 +
 
 +
== Ajalugu ==
 +
 
 +
veskikoht alates 1540 1546
 +
Mõisaveski:  on Mõisa nimi Oandu mõis Fock Ernst 1938
 +
 
 +
>>Veskipaisu andmed 1939. a. Seisuga<< Paisu kõrgus (m) : H (m)  Vooluhulk (l/s) VOOLUHULK Varjade arv (tk) varjad-tk Paisu materjal puitpais kivipais betoonpais Veekanali laius(m) L (m) Kanali kõrgus K (m) Jõuallikas: vesiratas turbiin horisontaal-võlliga vertikaal-võlliga Võimsus (hj / kW): HJ kW Võimsus 1939.a Ehitaja: NIMI Valmistaja  kivipaar   
 +
 
 +
 
 +
== Pärimus ==
 +
 
 +
 +
Oandu veskit on esmakordselt mainitud aastal 1517. Esialgu oli Oandul ainult jahuveski. 1836. aastal ehitati  puithoone asemele uus mitmekordne kivist vesiveski, kus sai nii jahu jahvatada kui ka saelaudu saagida. Fock, Ernsti kaebus Maakorralduse ja Metsade Peavalitsuse otsusele Virumaal Sagadi mõisas Oandu vesiveski võõrandamise kohta
 +
 
 +
Eesti Vabariigi ajal töötas Oandul nii saeveski kui lauavabrik. Tänu veejõule oli nii veski omaniku majas kui metskonnakontoris elekter. Nõukogude ajal küüditati veski omanik, veski lõpetas töö 1950. aastatel. (A, Turetski) 
 +
 
 +
== Fotod ==
 +
 
 +
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/TN/TN332.jpg 887:VEV:002
 +
 +
 
 +
== Fotod ja kaardid ==
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Lisainfo ja välised lingid ==
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Viited ==
 +
 
 +
ERA.1356.2.5711 Tarvel, E. 1983. Lahemaa ajalugu. Reintal, P. 2001. Vaatamisväärne Sagadi mõisa kaugem ümbrus. Käsikiri.   era - mitu kinnistut riik/era - mitu kinnistut R 3,4  Rekreatiivne    jah SH-2xd2,0 R/b-šaht  šaht 6 x 3 m, torud 2 x d2,0 m, L = 17 m 3                **********

Revision as of 17:39, 9 September 2019

Nimed

Veski tänapäevane levinuim nimekuju on Oandu veski . Paralleelnimi Oandu vesiveski. Kohalikus kõnepruugis ka Oondu veski või Uhandu veski.

Veski oli/on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahu- ja saeveski .

saksa k. Owando Mühle.

Asukoht

Veski asukoht, aadress: Lääne-Viru maakond , Vihula vald , Oandu küla , Saare ja Veski kinnistud . Asumi kood: 5575.

Kinnistu nr 88703:001:0286/0285 ; eraldiseisev veskikinnistu ; kasutustüüp: aktiivses kasutuses.

Kaugus Rakverest linnulennult : 29 km.

Vanema haldusjaotuse järgi Virumaa , Palmse vald (1922 a.) või ka Haljala kihelkond , Oandu mõis (kuni 1917).

Asukoht Google kaardil N: 59.565176 E: 26.103981

Asukoht Maaameti kaardil X: 6592465 Y: 677991

Vesikondlik paiknemine: Altja jõgi , veekogu kood: vee1076600 , umbes selle alamjooksul . Jõe suubla või eesvool: Vergi laht =>> Soome laht

Tehniline teave

Veskihoone üldine tänapäevane seisund: konserveeritud müürid, katuseta. Veski sisustus pole säilinud.

Veskipaisu üldine tänapäevane seisund: töökorras.

Paisu kõrgus: 3,4 meetrit, ülevoolu tüüp: šahtülevool .

Paisutus: olemas; haldaja - vald.

Veski paisjärve nimi on Oandu järv , paisjärve kood: vee2088770.

Veski sild: heas seisus, materjal: betoontruup, veskitee: veskitee heas seisus, eravalduses.

Piirangud

Natura 2000 ala : jah, Lahemaa loodusala.

Muinsuskaitseline ehitis: ei.

Kalapääs: pole.

Hüdroelektrienergia tootmine

Alates vähemalt 1938 aastast; võimsus pole teada.

Ehitise info

2 veskihoonet

Ajalugu

veskikoht alates 1540 1546 Mõisaveski: on Mõisa nimi Oandu mõis Fock Ernst 1938

>>Veskipaisu andmed 1939. a. Seisuga<< Paisu kõrgus (m) : H (m) Vooluhulk (l/s) VOOLUHULK Varjade arv (tk) varjad-tk Paisu materjal puitpais kivipais betoonpais Veekanali laius(m) L (m) Kanali kõrgus K (m) Jõuallikas: vesiratas turbiin horisontaal-võlliga vertikaal-võlliga Võimsus (hj / kW): HJ kW Võimsus 1939.a Ehitaja: NIMI Valmistaja kivipaar


Pärimus

Oandu veskit on esmakordselt mainitud aastal 1517. Esialgu oli Oandul ainult jahuveski. 1836. aastal ehitati puithoone asemele uus mitmekordne kivist vesiveski, kus sai nii jahu jahvatada kui ka saelaudu saagida. Fock, Ernsti kaebus Maakorralduse ja Metsade Peavalitsuse otsusele Virumaal Sagadi mõisas Oandu vesiveski võõrandamise kohta

Eesti Vabariigi ajal töötas Oandul nii saeveski kui lauavabrik. Tänu veejõule oli nii veski omaniku majas kui metskonnakontoris elekter. Nõukogude ajal küüditati veski omanik, veski lõpetas töö 1950. aastatel. (A, Turetski)

Fotod

http://pk.rmk.ee/parandkultuur/TN/TN332.jpg 887:VEV:002


Fotod ja kaardid

Lisainfo ja välised lingid

Viited

ERA.1356.2.5711 Tarvel, E. 1983. Lahemaa ajalugu. Reintal, P. 2001. Vaatamisväärne Sagadi mõisa kaugem ümbrus. Käsikiri.  era - mitu kinnistut riik/era - mitu kinnistut R 3,4  Rekreatiivne   jah SH-2xd2,0 R/b-šaht šaht 6 x 3 m, torud 2 x d2,0 m, L = 17 m 3         **********