Makkemöldre veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Makkemöldre veski asus Valga maakonnas, Õru vallas, Unikülas, Uulitse ojal (Makkeojal). Geog. koordinaadid N:57.909542 E:26.08248333 .

Veskihoone on hävinud, varemed kuni 1m kõrgused. Paisu seisund oli keskmine kuni umbes 2003 aastani (Maaameti ortofoto põhjal ortofoto). Hiljem kobraste poolt paisu põhivoolu ja veski turbiinikanali pealevoolu ette ehitatud tammi tõttu tõusis paisjärve tase oluliselt, suur pind metsa ujutati mitmeks aastaks üle ja hiljem paisjärv jooksis muldkeha madalamast otsast (umbes 30 meetrit oja voolusängist eemalt) tühjaks.

Ajalugu

Veski on märgitud juba 1684 aasta Uniküla mõisa maade kaardil. Vaata!

19. sajandi lõpul kasutasid seda veskit oma vilja jahvatamiseks ümberkaudsed talud, sealhulgas artikli autori vanaema isa ja ema. Kui vett oli vähe käidi ka Alamõisa (s. Assikas) veskis või Õru (s. Erro) veskis. Rückeli kaart

20.sajandi 30-ndatel aastatel veski töö katkes kehvade veeolude tõttu. Verstakaart

Sajandi keskel rajati Rooni-Uniküla raketibaas, ümbruskonna inimesed sunniti lahkuma ja veskiümbrus kasvas metsa. NL 1955 kaart

Fotod

Uulitse oja allavoolu; R.Vahtre 2006.a.

Müürid metsas; R.V 2006

Turbiinikanal; R.V 2006

Piki paisu; R.V 2006

Endise paisjärve põhi; R.V 2006

Läbimurre muldkehast R.V 2006