Lõhavere oja

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Valgala pindala: (km²) 49,7

Valgala suurus: üle 25 km²

Vooluveekogu pikkus (km): 18,2

Suubub veekogusse: Navesti jõgi

Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km): 38,7