Info sisestamise lühiõpetus

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Uue veski lisamine

Mõned näpunäited:

1.0

- weskiwiki hetkel ei tööta korrektselt mõnede Mozille Firefoxi versioonidega (artikli muudatused ei salvestu) InternetExplorer 8, Opera ja Google Chrome töötavad korrektselt.

1.1

- kui Teie veskit (või veskit, mille kohta tahate infot kirjutada) pole loetelus "Veskite loend", siis uue veski lisamiseks toimige järgnevalt:

- liikuge Teie veski nime algustäheni

- võimalik, et mõnikord peate liikuma järgmist teed pidi: vasakult menüüst (navigation) "Main page" -> "Veskite loend" -> teie veski algustäht, näit. "L"

- täht "L" rea lõpus on [edit] nupuke, vajutate seda. Nüüd ilmubki veski-loendi redigeerimise aken.

- valite rea tähestiku järjekorras, kuhu Teie veski nimi paigutb eesti keele reeglite kohaselt.

- hiirega liigute kas eelneva rea lõppu või järgneva rea algusesse ja vajutate klaviatuuril "Enter" klahvi.

- tekkinud tühjale reale kirjutate *[[Teie Veski Nimi (paralleelnimi)]] . Näiteks *[[Lugazi vesiveski]]

- seejärel valite ja vajutate hiirega all "edit"-ekraani servas oleva nupu "Save page" ja sellega olete uue veski nime loonud "veskite loendisse". See võib 2-5 sekundit aega võtta.

1.2

- kui Teie veski nimi on Veskite loendis olemas, kuid see on punane s.t selle kohta pole veel mitte midagi keegi jõudnud lisada, siis toimige järgnevalt:

- liikuge hiirega Teie veski reale ja klikkige sellel hiirega.

- avaneb valitud veski-artikli redigeerimise aken

- kirjutage vabas vormis info-artikkel selle veski kohta.

- kui olete lõpetanud, siis enne salvestamist (s.t avaldamist) tasub vaadata eelvaadet "Show preview" see võib võtta 2-5 sekundit aega.

- kui kõik näeb korrektne välja ja selline, nagu soovisite vajutage all "edit"-ekraani servas oleva nupu "Save page" ja sellega olete selle veski kohta artili loonud. See võib 2-5 sekundit aega võtta.

1.3

- kui Teie veski nimi (või veski nimi, mille kohta tahate infot lisada/artiklit kirjutada) on küll "Veskite loendis" olemas, kuid nimekuju pisut erineb Teile teadaolevast, siis looge _kindlasti_ uus veski nimi veskite loendisse, nii nagu punktis 1.1 näidatud, kuid väikese "lisaga".

Näiteks *[[Lutsu veski (Arula ojal)]] või *[[Raudsepa veski (Otepää vald)]].

Nii saab seda konkretiseerida ka teiste kasutajate jaoks, millisest Eesti viiest Raudsepa veskist on artikkel tehtud.

1.4

- kui Teie veski nimi (või veski nimi, mille kohta tahate infot lisada/artiklit kirjutada) on "Veskite loendis" olemas ja selle kohta on juba midagi kirjutatud (veski nimi on sinine), siis toimige järgnevalt:

- liikuge hiirega Teie veski reale ja klikkige sellel hiirega.

- avaneb valitud veski-artikliga aken

- valige ülalt menüüdest hiireklikiga "edit" ja võite asuda info lisamisele muutmisele

- kui olete info lisamise lõpetanud, siis enne salvestamist (s.t avaldamist) tasub vaadata eelvaadet "Show preview" see võib võtta 2-5 sekundit aega.

- kui kõik näeb korrektne välja ja selline, nagu soovisite, vajutage all "edit"-ekraani servas oleva nupu "Save page" ja sellega olete selle veski kohta artili loonud. See võib 2-5 sekundit aega võtta.

1.5

-Metasümboleid (mittetähemärke) tuleb artikli redigeerimise reziimis reeglina sisestada topelt: et kuvataks 2 nurksulgu [[ artikli tekstis, tuleb "edit" reziimis neid nurksulge sisestada teksti 4 tükki [[[[[

1.6

- Vahel on mõtekas kopeerida olemasolevast artiklist osa infot uude artiklisse. Selleks võib minna mõnele juba loodud/sisestatud veski lehele, kus vajalik info asub, vajutada ülalt menüüst "edit" teha "copy" teid huvitavale reale/tekstilõigule, siis "paste" teie poolt sisestatava veskilehele ja muuta vastavad nimed, aadressid ja muu tekstiosa teile sobivale kujule.