Holdre Vahtseveski (Õhne jõgi) VLG

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Kunagise saeveski asukoht, Tõenäoliselt 19.saj lõpust. Hävinenud.