Härma veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Härma veski

Võrumaal, Meremäe vallas

Paikneb: Piusa jõgi - keskjooksul