Eomoisi veski

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Võrumaal, Sännas. Paralleelnimed Kaugu või Ala-Raudsepa veski