Category:Tuuleveskid

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Tuuleveskite Loend

tuulik on lühenenud vorm sõnast tuuleveski s.t tuuleveski = tuulik

WeskiWikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit ja "veski" tähistab vesiveskit.

Ülevaade vikipeedias Eesti tuulikutest.

Saaremaa tuuleveskid. Autor: Mihkel Koppel