Category:Tuuleveskid

From Weskiwiki
Revision as of 22:00, 7 July 2015 by Riho (Talk | contribs) (Tuuleveskite Loend)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tuuleveskite Loend

tuulik on lühenenud vorm sõnast tuuleveski s.t tuuleveski = tuulik

WeskiWikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit ja "veski" tähistab vesiveskit.

Ülevaade vikipeedias Eesti tuulikutest.

Saaremaa tuuleveskid. Autor: Mihkel Koppel