Category:Tuuleveskid

From Weskiwiki
Revision as of 16:21, 17 September 2014 by Ain Laidoja (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tuuleveskite Loend

Tuulik on lühenenud vorm sõnast Tuuleveski tuuleveski = tuulik

WeskiWikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit ja "veski" tähistab vesiveskit.


Ülevaade vikipeedias Eesti tuulikutest.