Category:Jägala jõgi

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Jägala jõgi

Muud nimed: Kehra jõgi; ülemjooksul Kiigumõisa, Kigumõisa jõgi.

Jõe veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 82 m, suudmes 0, keskmine lang 0,84 m/km. Lang on suurim alamjooksul, kus jõgi läbib Põhja-Eesti paekalda. 4,3 km kaugusel suudmest asub 8 m kõrgune Jägala juga. Jõe kesk- ja alamjooksul on mitu paisu, neist kõrgeim Linnamäe HEJ pais paikneb jõe suudmest 1,3 km kaugusel.

Mellini Liivimaa atlase 1798.a. koostatud kaardilehelt võib lugeda Jägala jõe asunud vesiveskeid. Siin on ülemjooksult alates: Nirgo, Wetla, Thomeweski. Janiweski, Pitkwa, nimeta veski. Kaunisar, Kedder, Suddeja, nimeta veski, Risi ja Jõelähtme harul kaks veskit, üks neist Koila.

"Linnamäe hüdroelektrijaam Jägala jõel." Tallinn, 2002 . Anto Juske.

Pages in category "Jägala jõgi"

The following 11 pages are in this category, out of 11 total.